Tisztelt Szülők!

Az alábbi dokumentumban a 2023/24-as tanév iskola programjai találhatóak:

 

Tisztelt leendő 1. osztályos tanulók Szülei!

 

A fennálló rendelkezések szerint az 1. osztályos beiratkozás időpontja:

április 20-21. (csütörtök, péntek, 08:00-19:00).

A beiratkozás elvégezhető elektronikusan az e-KRÉTA felületen, ebben az esetben szükséges a szándéknyilatkozat kitöltése, és az iratokat elegendő eredetiben az első tanítási napon bemutatni vagy személyesen.

A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, TAJ kártya, oktatási azonosító szám, szülő személyigazolványa, mindkét szülő által aláírt nyilatkozat a hit- és erkölcstan, vagy etika oktatásáról; nyilatkozat a törvényes képviseletről, nyilatkozat az életvitel szerű tartózkodási helyről.

Szeged, 2023. január 12.

Feketené Kőkuti Ildikó 

megbízott igazgató 

Beiratkozás az első osztályba :

Beiskolázási körzetünk

Szándéknyilatkozat

1. NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról

2. NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

3. NYILATKOZAT Etika, hit és erkölcstan

4. Reggeli ügyeleti kérelem

 


 

A 2023/2024. tanév leendő elsős tanítói: Péterné Brányi Ildikó, Vargáné Albert Klára

Kedves Szülők!

Fogadják szeretettel Klári néni és Ildi néni (leendő elsős tanítók) rövid bemutatkozását!