1. Felvételi lehetőségek

2. Beíratkozás

3. Térítési díj, tandíj

4. A fenntartható nevelés

5. A nyitva tartás rendje

6. A tanulók le- és kimaradása

7. Tanórán kívüli tevékenységek

8. A hétvégi házi feladatok szabályai

9. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

10. A középiskoláktól kapott értesítések

11. Mérések

12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei