Tisztelt leendő 1. osztályos tanulók Szülei!

 

A fennálló rendelkezések szerint az 1. osztályos beiratkozás időpontja:

április 15-16. (csütörtök, péntek).

A beiratkozás elvégezhető elektronikusan az e-KRÉTA felületen, ebben az esetben szükséges a szándéknyilatkozat kitöltése, és az iratokat elegendő eredetiben az első tanítási napon bemutatni;

vagy személyesen, ehhez a 62/442-440 – titkárság - telefonszámon időpontot kell kérni, a járványügyi előírások betartása érdekében!

A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, TAJ kártya, oktatási azonosító szám, szülő személyigazolványa, mindkét szülő által aláírt nyilatkozat a hit- és erkölcstan, vagy etika oktatásáról; nyilatkozat a törvényes képviseletről, nyilatkozat az életvitel szerű tartózkodási helyről.

Szeged, 2021. március 16.

Tibai József 

igazgató s.k. 

Beiratkozás az első osztályba :

Beiskolázási körzetünk

Szándéknyilatkozat

1. NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról

2. NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

3. NYILATKOZAT Etika, hit és erkölcstan

4. Reggeli ügyeleti kérelem

 


 

Tisztelt leendő első osztályos Szülők!

Sajnos a jelenlegi járványhelyzet miatt az iskolabemutató, nyílt nap programokat nem lehet megszervezni. Ezek pótlására készítették leendő elsős osztálytanító kollégáim ezt a bemutató PPT-t, kérem, ismerjék meg iskolánkat! Tibai József igazgató